Duo-expo: Fee Maertens & Boris Deben

Schilderkunst & Mediakunst

 

 

 

Minister Liebaertlaan 18 - 8500 Kortrijk

 

 

 

 

 

Fee Maertens

 
Fee is erg gebonden aan het onderwerp, ze laat zich leiden door de verf en reageert op eerdere penseelstreken of op de figuren die ze erin ziet opkomen.
 
Ze bewandelt een pad dat op de grens van abstractie ligt. Het werk van Fee is zeer expressief en heeft ondanks de vele felle kleuren ook een donkere of sinistere kant. Ze neemt je mee in haar wereld vol vreemde figuren, onbeantwoorde vragen. De zoektocht naar het antwoord op deze vragen komt tot uiting in haar werk.
 
Het werk biedt, door de absurde figuren en onduidelijkheid over hun functie, plaats, onbepaaldheid, veel ruimte voor eigen interpretatie. De kunstenares nodigt je uit om je eigen fantasie de vrije loop te laten en biedt iedereen de mogelijkheid zich met haar werk te identificeren.
 
(en)
Fee is very attached to the subject matter (paint). She is guided by the paint and reacts to previous brush strokes or to the figures she sees emerging in it.
 
She walks a path that is on the border with abstraction. Fee's work is very expressive and despite the many bright colors it also has a dark or sinister side. She takes you into her world full of strange figures, unanswered questions. The search for the answer to these questions is reflected in her work. She searches, paints over, wipes away, hangs it aside for a moment and picks it back up. She looks for the answer in the paint, in the matter and tries to bring it out.
 
The work offers, by the absurd figures and indistinctness about their function, location, indetity, much room for own interpretation. The artist invites you to let your own imagination run wild and offers everyone the opportunity to identify with her work.

 

 

Boris Deben

 
Boris is een interdisciplinair kunstenaar. De media die hij gebruikt zijn nodig om de verhalen die hij wil vertellen over te brengen, door digitale media (3D-werken, geluidsontwerp, videowerken) te mixen met meer traditionele kunstvormen (tekeningen, schilderijen, theater) wordt het publiek in een kunstmatige wereld getrokken waar ze kunnen ontsnappen aan de 'normale' visuele en tactiele informatie van de wereld waarin we leven in.
Je betreedt een fantasie-universum waar individuen, vormen en materialen worden vervormd en bevraagd.
 
‘Met mijn kunst wil ik mensen de mogelijkheid bieden om te ontsnappen aan de realiteit en af ​​te dwalen in een ongewone omgeving.
Ze kunnen het interpreteren zoals ze willen, er is geen waarheid, geen goed of fout. Het enige waar ik naar streef is de interactie van het brein van de kijker met mijn kunst.'
 
Beïnvloed door buitenaardse wezens, het onbewuste brein en misvormde slachtoffers, nodigt Boris ons uit om te vergeten wat we weten, door andere ogen te kijken en het effect op ons wezen te ervaren.
 
 
(en)
Deben is an interdisciplinary artist. The mediums he uses are necessary to convey the stories that he wants to tell.
Mixing digital mediums (3D works, sound design, video works) with more traditional art forms (drawings, paintings, theatre) draws the audience into an artificial world where they can escape from the 'normal' visual and tactile information of the world we live in.
You enter a fantasy universe where individuals, forms, and materials are deformed and questioned.
 
‘Through my art, I want to offer people a possibility to escape reality and to wander into an unusual environment.
They can interpret it as they wish, there is no truth, no right or wrong. The only thing I strive to achieve is the interaction of the viewer's brain with my art.'
 
Influenced by otherworldly beings, the unconscious brain, and deformed casualties, Boris invites us to forget what we know, look through different eyes and experience the effect on our being.